Penzion Karst v Blansku karst head

Historie města Blanska

Podle archeologických nálezů, které byly v okolí města Blanska nalezeny, svědčí o tom, že tato oblast byla osídlena již v pravěkých dobách. Blansko bylo ve svých počátcích původně osadou, která se rozkládala na území dnešního Starého Blanska, tedy na pravém břehu řeky Svitavy. Tato řeka byla významnou z toho důvodu, že kolem ní vedla obchodní stezka. Takže Blansko mělo opravdu strategickou polohu.

První zmínka o Blansku pochází z roku 1136. Tento letopočet byl zajímavý z toho důvodu, že v této době probíhal majetkový spor mezi biskupem Zdíkem a brněnským knížetem Vratislavem o to, kdo vystaví na území Blanska nový kostel. O sporu nakonec rozhodl pražský kníže Soběslav a dal za pravdu biskupovi.

Na konci čtrnáctého století se začala vytvářet osada Nové Blansko. Do roku 1526 se tak Staré a Nové Blansko vyvíjely samostatně a nezávisle na sobě.

Na konci šestnáctého století začal v Blansku vládnout rod Žalkovských. Matyáš Žalkovský se zasloužil o to, že Blansko bylo povýšeno na městys, a jeho potomek Jan přestavěl původně gotickou tvrz na renesanční zámek. Na konci sedmnáctého století přešlo blanenské panství do rukou rodu Gellhornů, který zde začal provozovat železářskou výrobu. Poté přešlo panství do rukou rodu Salm-Reifferscheidt, který v železářské tradici úspěšně pokračoval. V jejich rukou zůstalo blanenské panství do roku 1945.

První polovina devatenáctého století byla pro Blansko velice úspěšnou, tehdy totiž docházelo k rozmachu nejen železářství, ale také umělecké litiny. Významnou událostí byla též výstavba železnice mezi Brnem, Českou Třebovou a Prahou.

Poté co byla na konci čtyřicátých let 19. století zrušena patrimoniální správa, bylo Blansko prohlášeno centrem soudního okresu. Dalším významným datem byl rok 1905, kdy bylo Blansko povýšeno na město.

Protože okolí města Blanska bylo pro přijíždějící velice lákavé, už před první světovou válkou bylo oblíbeným turistickým cílem. Popularita Blanska ještě vzrostla, poté co byly zpřístupněny některé z jeskyní Moravského krasu.

Dalším přelomovým datem byl rok 1949, kdy bylo město Blansko povýšeno na okresní město. V období od šedesátých do osmdesátých let zažilo Blansko velmi rychlý růst, za což z největší části mohl rozvoj strojírenského průmyslu v tomto městě. Vznikaly tak provozy průmyslových podniků jako je ČKD, ADAST nebo Metra, ale také se začaly vystavovat nová sídliště či nové školy. Za velmi negativní dopad tohoto rozvoje se dá považovat zánik původní historické zástavby.

Protože po roce 1989 se většina velkých podniků rozpadla, znamenalo to útlum tehdejší průmyslové výroby. Další změna nastala v roce 2003, kdy se město Blansko stalo obcí s rozšířenou působností. V jeho obvodu tak najdeme dalších dvaačtyřicet obcí s více jak padesáti tisíci obyvateli. V současné době se Blansko snaží o to, aby se jeho obyvatelům ve městě žilo dobře, neustále tak dochází k rozvoji infrastruktury služeb, kulturních a sportovních institucí a k rekonstrukci sídlišť.

Pension KARST - jedinečný penzion Blansko nabízející levné ubytování Blansko